Jamg’arma haqida

     Madaniyat va san'at sohasidagi boshqaruv tizimida davlat siyosatini samaradorligini amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16-oktyabrdagi Qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzurida Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tashkil etildi.

     Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi - O'zbekiston Respublikasi Madaniya vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan madaniyat va san'atni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturida innovatsion g'oyalarni amalga oshirishda qo'shimcha vosita vazifasini bajaradi.

 

MAQSAD VA VAZIFALAR
______


     Jamg’armaning asosiy vazifalaridan qilib quyidagilar belgilangan:

     O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tarkibiy bo'linmasi sifatida Jamg’arma bir necha asosiy dastur doirasida o'z faoliyatini olib boradi:

     Yuklatilgan vazifalarni bajarish maqsadida Jamg’arma quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

VAKOLATLAR
______

 

     O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyat va san'atni rivojlantirish Jamg’armasi unga yuklangan vazifalar va funktsiyalar doirasida quyidagi vakolatlarga ega:

     Jamg’armaning majburiyatlari: